Over Dec'eau Ratio

Onze missie

Dec’eau Ratio wil organisaties helpen in het beter en slimmer gebruik van interne data, zodat er snel tot concrete operationele verbeter acties kan overgegaan worden. Vandaar de slagzin DATA DRIVEN SUCCESS.

De data kan zowel Master Data als transactionele en productie data zijn.
Dankzij een pragmatische aanpak wordt al slechts na een paar weken de analyse resultaten besproken en de bijbehorende voorstellen tot verbeteringen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de Data Kwaliteit te verhogen door in te grijpen in de administratieve processen en bijbehorende ‘roles & responsibilities’ (Data Governance als resultaat van een gewijzigd beleid).

Over Hans Moors

Hans Moors studeerde aan KU Leuven en EHSA, is Master of Science (ir.) en volgde eveneens een bijkomende opleiding in Business Intelligence. Hij volgt nauwgezet de nieuwste evoluties op in de (big) data wereld en schoolt zichzelf constant bij.

Door enerzijds een zeer ruime technische ervaring in internationale productie- en product ontwikkelingsomgevingen en anderzijds een behoorlijke portie soft skills en humor, komt hij snel tot de kern van de zaak door de inzichten en ervaring van bedrijfsmedewerkers te combineren met zijn eigen (proces) analyses.

Communicatie naar de verschillende stake holders gebeurt op een pragmatische
no-nonsense manier via eenvoudige schema’s, Gantt charts, en allerhande visualisatie tools om kernachtig de “as is” , “to be” situatie en de vooruitgang weer te geven.

Zijn persoonlijkheid en manier van aanpak kan het eenvoudigst omschreven worden via het INTJ profiel, volgens de populaire Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI).
Dit type persoonlijkheid scant continu de wereld rondom zich voor verbeteringen, staat open om op andere manieren iets aan te pakken. Eigenlijk wordt constant het hier en nu in vraag gesteld tijdens een onvermoeibare zoektocht naar verbeteringen. Bijkomend hebben ze een ongewone combinatie van fantasie en besluitvaardigheid. Zij zijn dus zowel bedreven in het maken van plannen als in het uitvoeren. Ze zijn tot excellente strategische denkoefeningen in staat. Omdat ze in beelden denken slagen ze er in om complexe situaties toch bevattelijk weer te geven via eenvoudige schema’s in bvb. powerpoint, eventueel aangevuld met MindMapping.

Hun stijl van communicatie is open en direct. Zij vinden het niet altijd noodzakelijk om op de voorgrond te treden maar zullen ten allen tijde het leiderschap invullen, niet zelden vanachter de schermen.

Tot slot, niet onbelangrijk in het implementeren van veranderingen, hebben ze gemiddeld gezien een behoorlijke dosis humor.

Meer informatie over de mogelijkheden?

Dec'eau Ratio BVBA
Henestraat 36
B-3870 Heks
BE0823.454.279
Telefoon
+32 499 93 08 18
E-mail
hans.moors@deceauratio.be
Vind ons ook op