Aanbod

Change management

Terug
Change management is in alle opdrachten steeds aanwezig:
  • hetzij bij een interim management opdracht om bvb. uiteindelijk een meer gunstig Profit and Loss (P/L) resultaat te verwezenlijken door lean and mean te gaan werken
  • hetzij bij crisismanagement waar na de containment actions er uiteindelijk nood is aan structurele veranderingen. Het voordeel van een crisis is dat de eerste stappen in een change management traject al gezet zijn of overgeslagen kunnen worden: iedereen is overtuigd dat de status quo geen optie meer is.
Het mag niet te verwonderen zijn dat change management ook als een proces bekeken wordt met duidelijk herkenbare stappen, 8 in totaal volgens het model van Kotter. ADKAR hanteert er 5. Uiteindelijk zijn de fases bij ADKAR in grote lijnen te vergelijken met Kotter zijn 8 stappen. Ze focussen alle 2 heel sterk op de personen die je mee moet hebben om succesvol veranderingen kunnen door te voeren.
ADKAR model is a framework and sequence for managing the people side of change
Een belangrijke kanttekening, zoals reeds eerder aangehaald, is dat er leadership skills moeten ingezet worden om tot een succesvolle transformatie te kunnen komen.

Meer informatie over de mogelijkheden?

Dec'eau Ratio BVBA
Henestraat 36
B-3870 Heks
BE0823.454.279
Telefoon
+32 499 93 08 18
E-mail
hans.moors@deceauratio.be
Vind ons ook op