Aanbod

Business Intelligence

Terug
Succesvolle BI opdrachten bevatten een of meerdere van de hoger vernoemde activiteiten. Zo kan een eerste verbetering binnen een Excel omgeving leiden tot een Power BI oplossing voor online rapporteringen.
Doel van Business Intelligence oplossingen is om van data uiteindelijk tot beslissingen en acties te komen (from data to actionable insights).
Binnen data mature organisaties kunnen verschillende gradaties van omgaan met data onderscheiden worden.

De meest eenvoudige is het transparant, visueel weergeven wat de “actuals’ zijn, of wel “reporting”. Deze rapportering moet toelaten om zowel geaggregeerde cijfers te tonen als de achterliggende detailcijfers en dit alles met 1 klik!

Door allerhande rapporten te ontwikkelen wordt tevens inzicht opgebouwd in de producten, klanten en leveranciers data de zogenaamde Master Data maar ook de transactionele data zoals aangemaakte documenten in een boekhoudpakket (verkoopfacturen) of verkooplijnen van het ERP pakket. Het is dan een kleine stap om analyses op deze data uit te voeren en voor te leggen aan de stake holders.

Via zogenaamde ETL technieken kan data uit de verschillende operationele systemen samengebracht worden in een Data Ware House. Dit DWH is dan de bron voor allerhande quasi online rapporteringen m.a.w. een monitoring.

De technieken die ingezet worden voor BI opdrachten zijn Excel en Power BI.

In een eerste fase wordt als bron regelmatige exports in een csv formaat gebruikt of data exports in een Excel rapport vorm (zoals bvb. gebruikelijk is in Navision). 

Achter de schermen worden technieken zoals PowerQuery, PowerPivot en DAX formules gebruikt om grote hoeveelheden data om te vormen, te structuren en te “verrijken” via allerhande berekeningen en informatie uit allerhande zogenaamde dimensie tabellen.

Opdrachtgevers zijn dikwijls verwonderd hoe snel de reeds beschikbare data tot nieuwe inzichten leidt, maar eveneens tot drastische efficiëntie verbeteringen.

Meer informatie over de mogelijkheden?

Dec'eau Ratio BVBA
Henestraat 36
B-3870 Heks
BE0823.454.279
Telefoon
+32 499 93 08 18
E-mail
hans.moors@deceauratio.be
Vind ons ook op