Aanbod

Business - Functional analyst

Terug
Het begrijpen van de noden van de business en dit vertalen in technische verwoorde vereisten is de kerntaak van een analyst. Hij moet enerzijds in staat zijn om de business kant te begrijpen (verkoop) als de technische mogelijkheden van reeds voorhanden IT-systemen. Hij functioneert m.a.w. als brug tussen de business en IT.

Tijdens verschillende intake sessies met de stake holders worden schema’s op een white board ontwikkeld en naderhand verfijnd weergegeven via Power Points, Mind Mapping views, Visio Flow en dergelijke. Eventueel worden ook al basis visualisaties gebruikt, gebaseerd op een heel beperkte data set.

Meer informatie over de mogelijkheden?

Dec'eau Ratio BVBA
Henestraat 36
B-3870 Heks
BE0823.454.279
Telefoon
+32 499 93 08 18
E-mail
hans.moors@deceauratio.be
Vind ons ook op